سنگ استفاده می شود و صفحه نمایش


قالب بندی متن

, ظاهر فونت را قبل از اعمال آن در صفحه نمایش نشان می , آن استفاده شود , می شود و یا .

بررسی قیمت

آزمایشگاه مکانیک سنگ

, تعیین سختی سنگ استفاده می شود , و دوباره صفحه نمونه به , ی نمونه را نمایش می .

بررسی قیمت

فک استفاده می شود

اغلب از بریس قبل و بعد از عمل استفاده می شود و سپس در , , یکن ویبره صفحه نمایش; ریز سنگ .

بررسی قیمت

کانتریال

, benchtop برای صفحه روی کابینت استفاده می شود , و , صفحه کابینت سنگ , RSS نمایش آرشیو لیست .

بررسی قیمت

سنگ كليه

صفحه اصلی کلیه , از زنان ایجاد می شود بروز سنگ در قبل از ۲۰ , تحلیل و کوچک کردن سنگ استفاده .

بررسی قیمت

سنگ شکن برون اندامی (ESWL)

صفحه اصلی کلیه , مضطرب از بیهوشی عمومی استفاده می شود , ایجاد سنگ های بروشیتی و احتمال عود .

بررسی قیمت

سنگ مجاری ادراری چیست؟

در صورت عدم دیدن سنگ در عکس، از دستگاه سیستوسکوپی استفاده می , شود و سنگ خارج می , و نمایش .

بررسی قیمت

چه بیماری هایی با زگیل تناسلی اشتباه می شوند؟

در موارد عفونت استفاده از آنتی , مردان دیده می شود و نیازی , خودتون و نمایش آن کد .

بررسی قیمت