از مواد حامل


بیماری های ناشی از مواد غذایی و اهمیت آنها

بیماری های ناشی از مواد غذایی و , غذا می تواند به عنوان یک حامل، بسیاری از اجرام عفونی و .

بررسی قیمت

پایگاه تحلیلی خبری شهنوازی

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح از پهلوگیری یک کشتی حامل مواد شمیایی به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس با اسکورت ناوشکن آمریکایی خبر داد

بررسی قیمت

دکه

سخنگوى ستاد كل نيروهاي مسلح ايران از ورود یک کشتی حامل مواد شیمیایی آمریکایی به خلیج فارس خبر داد

بررسی قیمت