بیانیه های دولتی در معدن


معدن ۲۴

418 میلیارد ریال حقوق دولتی بخش معدن دراستان مرکزی وصول شد 18 دی 1396 , معدن ۲۴ در شبکه های .

بررسی قیمت

"معدن" در سیطره دولت است

8-در کشورهای معدنی سازمانهای مردم نهاد(ngo ) نقش ویژه ای در کمک به حاکمیت و نظارت برمجموعه های دولتی حوزه معدن و نهایتا نقد عملکرد دولت دارند

بررسی قیمت

بیانیه مشترک در بارۀ حداقل دستمزد در سال ١٣٩۷

🔴 بیانیه مشترک در بارۀ , بنگاه های خصوصی و دولتی، که از , کارگران معدن .

بررسی قیمت

صربستان

وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان با , بهرام قاسمی در واکنش به اظهارات یک , بیانیه های .

بررسی قیمت

بیانیه مشترک در بارۀ حداقل دستمزد در سال ١٣٩۷

🔴 بیانیه مشترک در بارۀ حداقل دستمزد در سال ١٣٩۷ روند تصمیم گیری در بارۀ تعیین حداقل دستمزد ١٣٩٧ و افزایش عمومی مزدها در شرایطی آغاز می شود که به گفته ی برخی از دست اندرکاران دولتی کارد به استخوان مردم، بویژه کارگران و .

بررسی قیمت

صربستان

دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در مراسم روز جهانی آفریقا که در وزارت امور خارجه با حضور جمعی از مقامات و دیپلمات های داخلی و خارجی برگزار شد، شرکت و سخنرانی کرد

بررسی قیمت